Quick Contact

X

חובה למלא תוכן בכל השדות

* שם מלא
* מספר הטלפון
* כתובת דואר אלקטרוני
* סיבה להורדה


 • מערכת DigiSever-il > שרת החתמה דיגיטלית מבית חניבעל מערכות מידע בע”מ


  שרת ההחתמה של חניבעל מערכות מידע בע"מ מאפשרת לבצע החתמה באופן אוטומטי על קבצים מהסוגים


  pdf, word, excel, power-point, tif, jpg, png, bmp


  המערכת מותקנת באחד משרתי החברה ונותנת מגוון שירותים.

  הליך החתימה מאפשר לקבוע מראש אם לבצע חתימה עם חתימה דיגיטלית מאובטחת או חתימה דיגיטלית מאושרת


  1. יכולת לבצע החתמה של קובץ בודד - בהפעלה ידנית מכל עמדה הקשורה לשרת.

  2. יכולת לבצע החתמה של ספרייה שלמה ולהשאיר הקבצים החתומים במקום.

  3. יכולת לבצע החתמה של ספריה שלמה ולהעביר את הקבצים החתומים לספריית יעד.

  4. לבצע החתמה מיידית על כל קובץ שנכנס לספריה מסויימת באופן אוטומטי.

  5. לבצע הליך "חתום ושלח" - חתום על קובץ אחד או יותר ושלח במייל (הפעלה ידנית).

  6. לבצע בדיקות חתימה על הקבצים.


  עובד שמקושר למערכת רשאי לבצע את כל הפעולות שנרשמו מקודם, ולנהל בצורה מבוקרת תהליכי החתמה


  לקבלת הסבר מקיף על המערכת ולקבלת אופציה לניסוי של חודש ללא התחייבות

  צרו קשר עם מחלקת המכירות של חניבעל מערכות מידע בע"מ


 • קופסת המוצר של חתימה דיגיטלית בשרתsplitter