Quick Contact

X

חובה למלא תוכן בכל השדות

* שם מלא
* מספר הטלפון
* כתובת דואר אלקטרוני
* סיבה להורדה
  • שרת דואר ארגוני
  • שימוש בשרת דואר ארגוני חוסך בעלויות


  • שרת דואר אלקטרוני - משלוח דוא"ל לכל מטרה


    משלוח דואר אלקטרוני באמצעות הפעלת API ארגוני

שרת הדואר האלקטרוני שפותח בחניבעל מערכות מאפשר לכל ארגון / חברה לשלוח מיילים לכל גורם באמצעות הפעלת API מתאימים.


המערכת פותחה עבור חברות וארגונים שיש להם צורך לשלוח מיילים דרך שרת SMTP לגורמי חוץ ואו באמצעות הפורטל הארגוני.

המערכת מקבלת כפרמטרים קובץ XML המכיל מידע לגבי המייל ושולחת אותו לגורם המבוקש.


שימוש בשרת דואר ארגוני, מוודא כי כתובת המייל לא יהיו נגישות לאף גורם זר, כנ"ל פרטי השולח ובוודאי פרטי המשלוח.


השרת מופעל בענן או באחד משרתי הארגון, יכול לפעול עם או ללא תעודת SSL.

באתרים בהם יש צורך לאפשר שליחת דואר מחוץ לארגון - חובה להשתמש בתעודת SSL.